Rozwiązania

Medsipire

To marka, pod którą prezentujemy rzetelnie przetestowane, sprawdzone i żmudnie wybrane rozwiązania dla branży medycznej. Zapraszamy do wejścia na stronę www.medispire.pl, by zapoznać się z naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Codzienna, trudna praca w ochronie zdrowia może stać się dzięki nim nieco łatwiejsza.

Systemy

Optymalizacja

Opracowujemy systemy, pozwalające na lepsze wykorzystanie zasobów personelu pomocniczego placówki ochrony zdrowia, np. poprzez automatyczną rejestrację - w tym inteligentne dopasowanie terminu wizyty i jej długości do potrzeb pacjenta.

Predykcja

Rozwiązania oparte na danych archiwalnych pozwalają na modelowanie zmian danego zjawiska, zarówno w kontekście czynników wewnętrznych, jak i środowiska zewnętrznego, monitorując np. zapotrzebowanie placówki na personel, leki czy krew. Dzięki naszym systemom, możliwe jest znaczne obniżenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji i efektywne alokowanie zasobów.

Rozpoznawania i rozumienia mowy medycznej

Pracujemy nad systemem w pełni automatycznej, telefonicznej rejestracji w placówce medycznej, z automatycznym wywiadem medycznym opartym na weryfikacji hipotez klinicznych. Przewagą takiego systemu jest możliwość wyabstrahowania z wypowiedzi pacjenta informacji istotnych klinicznie i skategoryzowanie ich w formie przyjaznej dla lekarza.