Projekty B+R

Projekty badawczo-rozwojowe

Lider konsorcjum: Elevron Sp. z o.o.

Partner konsorcjum: MedSI Sp. z o.o.

Projekt “Inteligentna segregacja dokumentacji” dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”

Całkowita wartość projektu: 12 798 125,00 PLN

Kwota dofinansowania: 9 980 125,00 PLN

Okres realizacji: 2023-2026

Lider konsorcjum: Medsi Sp. z o.o.

Partner konsorcjum: Techmo Sp. z o.o.

Projekt numer POIR.01.01.01-00-0808/21 pod tytułem “Telefoniczny automatyczny system obsługi pacjenta z automatycznym wywiadem lekarskim” został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka.

Kwota dofinansowania 11 485 074,83 zł

Okres realizacji: 2021-2023

Masz pomysł na projekt?

Jesteś zainteresowany współpracą na gruncie badawczo-rozwojowym?