Moduł prognostyczny

Problem biznesowy

Wraz z wybuchem pandemii Covid-19, branża HORECA stała się szczególnie narażona na straty, związane z wprowadzonymi ograniczeniami. Najważniejszym elementem planowania w tej branży jest prognozowanie popytu na usługi. Tradycyjne modele prognostyczne, bazujące na szeregach czasowych w ujęciu trendu i sezonowości, nie mogły być dalej używane w obliczu Covidu.

Rozwiązanie

Na dzień oddania projektu, model ten był najbardziej zaawansowanym modelem prognostycznym w branży na terenie naszego kraju.

Technologie

Masz pomysł na projekt?

Jesteś zainteresowany współpracą na gruncie badawczo-rozwojowym?