O nas

Interdyscyplinarny zespół ekspertów

Łączymy w pracy nasze doświadczenie kliniczne, badawcze i akademickie z rozwiązaniami z zakresu uczenia maszynowego (sztucznej inteligencji), aby tworzyć technologię, która wychodzi naprzeciw realnym potrzebom placówek i pracowników opieki medycznej oraz pacjentów. Nasz zespół tworzą lekarze, badacze i specjaliści od AI, programiści, specjaliści z zakresu komunikacji medycznej oraz społecznej, a także z zarządzania. Wspólnie projektujemy innowacyjne rozwiązania dla placówek opieki medycznej oraz instytucji tworzących system ochrony zdrowia.

Kim jesteśmy

MedSI powstało z połączenia dwóch podmiotów – software house, ze specjalizacją w uczeniu maszynowym, oraz spółki eksperckiej, zajmującej się optymalizacją procesów w branży medycznej, w szczególności w obrębie komunikacji lekarz – pacjent. Celem Medsi jest realizacja prac B+R w obszarze zastosowania sztucznej inteligencji w branży medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania języka naturalnego.

Misja

W ochronie zdrowia szukamy rozwiązań dla problemów, które są najbardziej palące dla środowiska medycznego. Tworzymy narzędzia, które usprawniają i optymalizują pracę personelu medycznego, jednocześnie zwiększając jakość świadczeń zdrowotnych oraz komfort i satysfakcję pacjentów

Badania i testy

Blisko współpracujemy ze szpitalami, poradniami specjalistycznymi, POZ oraz placówkami komercyjnymi, by zapewnić jak największą użyteczność testowanym przez nas rozwiązaniom. Nasze innowacje są testowane na dużych grupach symulowanych pacjentów, co pozwala nam dokładnie odwzorować rzeczywiste sytuacje, z jakimi codziennie stykają się personel, placówki medyczne, zarządzanie opieką zdrowotną i pacjenci.

Poznaj nasz zespół

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani profesjonaliści z różnych dziedzin, co pozwala nam nabrać szerokiej perspektywy i trafnie zdefiniować problemy w branży medycznej – począwszy od indywidualnego lekarza, przez ordynatora, kierownika placówki, dyrektora szpitala, personel medyczny, administracyjny, a także pacjentów.

Są wśród nas: lekarze, specjaliści od AI, programiści, naukowcy, specjaliści z zakresu komunikacji medycznej oraz społecznej, a także z zarządzania. Ponadto wspomaga nas zespół symulowanych pacjentów, wykwalifikowany personel medyczny oraz administracyjny.