Consulting projektowy

Consulting

MedSI dysponuje doświadczoną i profesjonalną kadrą o różnorodnych kompetencjach. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji samodzielnych projektów oraz uczestniczeniu w projektach partnerskich, pozwalają nam wspierać innych w rozwiązywaniu problemów wynikających z zagrożeń w projektach.
Oferujemy consulting w obszarze wsparcia zagrożonych projektów, ich przeplanowania oraz reorganizacji. Wskazujemy i wdrażamy środki naprawcze. Analizujemy i wspieramy innych w:

Prowadzimy consulting pomysłów B+R

Niezależna ocena jakości usług w branży medycznej

Jesteś zainteresowny?

Osoby zainteresowane consultingiem biznesowym i IT zapraszamy do kontaktu na naszej stronie www.ignited.pl