Polityka bezpieczeństwa danych

1.1  Dane głosowo zbierane w ramach projektu Systemu Obsługi Głosowej IVR będą mogły być pozyskane wyłącznie po zapoznaniu osób podających dane komunikatu zawierającego klauzulę informacyjną dotyczącą zasad gromadzenia danych.

1.2  Na życzenie osoby nagrywanej możliwe jest wysłuchanie całości polityki prywatności Systemu Obsługi Głosowej IVR przed podaniem danych.

2.1  Zebrane dane zostają zapisane na serwerze fizycznie znajdującym się w siedzibie Techmo, do którego dostęp fizyczny posiadają wyłącznie osoby posiadające uprawnienia nadane przez Zarząd Techmo.

2.2  Dostęp elektroniczny do danych przechowywanych na serwerze możliwy jest po podwójnej autoryzacji wyłącznie dla osób dysponujących kontem i hasłem umożliwiającym dostęp.

3.1  Dane zebrane i zapisane będą w sposób anonimowy, wyłączający możliwość powiązania nagrania z konkretną osobą. W przypadku, jeśli wbrew treści klauzuli informacyjnej i polityce prywatności dane zawierać będą dane osobowe, zostaną natychmiast usunięte w całości bez możliwości ich odzyskania.

3.2  Zapis danych nastąpi z losowo nadanym, unikalnym identyfikatorem.

3.3  Każdej nocy po godz. 20.00 całość danych będzie kopiowana w celu zmiany znaczników czasowych powstania pliku, co całkowicie uniemożliwi ich powiązanie z logami tekstowymi.

3.4  Logi systemu IVR będą usuwane na podstawie znaczników czasowych (codzienna rotacja logów).

3.5  Rotacja logów oraz usunięcie znaczników czasowych będzie weryfikowane przez, administratora systemu.