Inteligentna baza wiedzy

Problem biznesowy

Projektując system typu chat-bot nie zawsze możliwe jest przewidzenie wszystkich pytań zadawanych przez rozmówców. Często granulacja pytań i ich specyfika sprawia, że wysycenie znacznej ilości tematów pytań jest możliwe dopiero przy bardzo dużej ilości odpowiedzi. Nie jest w takim przypadku możliwe opracowanie statycznego systemu o zdefiniowanej puli pytań i odpowiedzi .

Rozwiązanie

Stworzono system, który pozwala na naukę bazy wiedzy, bezpośrednio na danych historycznych, dostarczonych w formacie pytanie – odpowiedź. Działa on na zasadzie zrozumienia pytania i dopasowania w bazie odpowiedzi na najbardziej merytorycznie podobne pytanie. Nie wymaga on wcześniejszego zdefiniowania pytań manualnie.

Technologie

Masz pomysł na projekt?

Jesteś zainteresowany współpracą na gruncie badawczo-rozwojowym?